aaaaa

Bolehkah Polisi Menjadi Penagih Hutang?

Perjanjian/kontrak hutang-piutang adalah merupakan murni perdata antara kreditur dan debitur, nah ketika terjadi wanprestasi atau cidera janji, apakah pihak kreditur boleh melakukan penagihan hutang dengan cara membawa dan meminta bantuan dari pihak kepolisian sebagai penagih hutang dan bahkan ikut serta menakut-nakuti debitur?.

Sebelumnya mari kita simak tugas pokok dari Kepolisian sebagaimana termaktub dalam Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

“Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

b. menegakkan hukum; dan

c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Sehingga, segala bentuk penagihan utang yang dilakukan oleh anggota Kepolisian sangat bertentangan dengan Undang-Undang Kepolisian dan Peraturan Disiplin Kepolisian. Dan pihak krediturpun tidak dibenarkan melibatkan pihak kepolisian dalam penagihan hutang.

Secara jelas polisi tidak boleh menjadi penagih hutang. Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, berbunyi:

“Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang: h. menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang”.

Perlu untuk diketahui juga, ketika kita dihadapi dengan kondisi tersebut, perlu kita mempertanyakan apakah kepentingan serta urusan pihak kepolisian tersebut disana, jika nyata berada dipihak penagih hutang serta ada pihak debitur yang dirugikan atas tindakan anggota Kepolisian tersebut dapat mengambil upaya hukum, termasuk melaporkannya kepada Divisi Profesi dan Pengamanan (DIV PROPAM) POLRI.

Demikian semoga bermanfaat.


Baca Juga:

Jangan Takut Menghadapi Debtcollector

Main Hakim Sendiri, Pengadilan Jalanan

Perselingkuhan Yang Dapat Dipidanakan

Menerima Dana Salah Transfer, Boleh Digunakan Gak?

Hati-Hati, Permen Bukan Alat Tukar Uang

Belum ada Komentar untuk "Bolehkah Polisi Menjadi Penagih Hutang?"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel